Dùng Windows Device Manager để khắc phục sự cố hệ thống (2023)

Windows Device Manager là một công cụ xử lý sự cố quan trọng. Nó sẽ hiển thị tất cả các thiết bị phần cứng mà bạn đã cài đặt và cho phép bạn xem xét những sự cố xảy ra nếu có, từ đó bạn có thể quản lý điều khiển của các thiết bị, thậm chí vô hiệu hóa phần cụ thể của thiết bị phần cứng nếu muốn.

Dùng Windows Device Manager để khắc phục sự cố hệ thống (1)


Bạn chỉ nên sử dụng Device Manager khi xử lý sự cố phần cứng máy tính và quản lý các trình điều khiển của các thiết bị, nhưng Device Manager là một công cụ hệ thống quan trọng mà bạn nên biết để sử dụng một cách tốt nhất.

Mở Device Manager

Cách dễ nhất để mở Device Manager trên bất kỳ phiên bản Windows nào là nhấn tổ hợp phím Windows + R và gõ lệnh devmgmt.msc rồi nhấn Enter.

Dùng Windows Device Manager để khắc phục sự cố hệ thống (2)


Trên Windows 8, bạn cũng có thể kích chuột phải vào góc dưới bên trái màn hình và chọn Device Manager. Trên Windows 7, bạn có thể mở Control Panel, kích Hardware and Sound và chọn Device Manager dưới mục Hardware and Printers.

(Video) Cách khắc phục lỗi bị thiếu Camera trong Device Manager trên Windows 10

Xem cài đặt các thiết bị phần cứng

Theo mặc định, Device Manager sẽ hiển thị một danh sách các phần cứng cài đặt trên máy của bạn, tất cả đều được sắp xếp theo thể loại riêng. Bạn có thể mở rộng từng loại để xem chi tiết tên và mã mà phần cứng đó gắn trên máy tính của bạn. Nếu bạn quên số model chính xác của card video hoặc thậm chí ổ cứng hoặc ổ đĩa DVD, bạn có thể nhanh chóng tìm thấy thông tin trong cửa sổ này.

Dùng Windows Device Manager để khắc phục sự cố hệ thống (3)

Tuy nhiên vẫn có một số thiết bị phần cứng không xuất hiện trong danh sách này theo mặc định. Bạn có thể xem danh sách những thiết bị ẩn đi bằng cách truy cập vào menu Views>Show hidden devices. Thao tác này sẽ hiển thị một loạt các “non-plug and play drivers”, trong đó bao gồm các trình điều khiển hệ thống cấp thấp có trong Windows và trình điều khiển được cài đặt từ các phần mềm của bên thứ ba.

Dùng Windows Device Manager để khắc phục sự cố hệ thống (4)


Windows cũng sẽ không hiển thị một số loại thiết bị ẩn, ngay cả khi bạn sử dụng tính năng Show hidden devices. Chẳng hạn như các thiết bị "Ghosted", các thiết bị USB không phải kết nối với máy tính của bạn cũng sẽ không xuất hiện trong danh sách. Để xem chúng trên Windows 7, Vista, hoặc XP bạn sẽ phải khởi động Device Manager theo một cách đặc biệt.

Trước tiên, mở một cửa sổ Command Prompt. Sau đó chạy các lệnh sau đây và kết thúc mỗi lệnh bằng phím Enter:

(Video) BẬT MÍ giải pháp Sửa Lỗi Không Vào Được Win 10 thành công 100% không phải ai cũng biết

set devmgr_show_nonpresent_devices=1

start devmgmt.msc

Device Manager sẽ mở ra và hiển thị tất cả các thiết bị ẩn khi bạn chọn Show hidden devices từ menu View. Tuy nhiên, tính năng ẩn này đã được gỡ bỏ trong Windows 8, vì vậy xem như các thiết bị “ghosted” là không thể xem được.

Xác định thiết bị không làm việc đúng

Để xác định thiết bị không hoạt động đúng, có thể vì các vấn đề với trình điều khiển của thiết bị đó, bạn tìm kiếm thiết bị có biểu tượng hình tam giác màu vàng có chứa một dấu chấm than trên biểu tượng của thiết bị đó.

Kích chuột phải vào thiết bị và chọn Properties để xem thêm thông tin về vấn đề. Vấn đề có thể là driver, xung đột tài nguyên hệ thống hoặc bất kỳ nguyên nhân gì khác. Nếu đó là một vấn đề về trình điều khiển, bạn có thể cài đặt một trình điều khiển mới cho thiết bị thông qua tab Driver bên cạnh.

Dùng Windows Device Manager để khắc phục sự cố hệ thống (5)


Vô hiệu hóa một thiết bị

(Video) Hướng dẫn cách sửa lỗi không update được win 10

Đôi khi bạn muốn vô hiệu hóa một thiết bị như touchpad máy tính xách tay của bạn bị hỏng, bạn không sử dụng webcam của máy tính xách tay của bạn và bạn muốn vô hiệu hóa nó ở cấp độ hệ thống để đảm bảo không có phần mềm độc hại có thể sử dụng webcam của bạn để giám sát bạn. Dù lý do của bạn là gì thì bạn hoàn toàn có thể vô hiệu hóa các thiết bị phần cứng cá nhân từ các Device Manager với những thiết bị không sử dụng.

Ví dụ, bạn không thích những tiếng bíp hệ thống gây phiền nhiễu, những tiếng bíp đến từ loa trên bo mạch chủ của máy tính. Để vô hiệu hóa thông báo âm thanh này, bạn truy cập vào menu View>Show hidden devices. Mở rộng tuỳ chọn Non-Plug and Play Drivers rồi kích chuột phải vào mục Play Drivers chọn Properties.

Dùng Windows Device Manager để khắc phục sự cố hệ thống (6)


Trong hộp thoại xuất hiện, bạn chọn thẻ Driver và thiết lập mục Type tại khung Startup thành Disabled. Như vậy, bạn sẽ không nghe tiếng bíp từ bên trong Windows nữa.

Lưu ý: Đối với hầu hết các loại thiết bị phần cứng, bạn đều kích chuột phải vào chúng và chọn Disable để nhanh chóng vô hiệu hóa chúng.

Dùng Windows Device Manager để khắc phục sự cố hệ thống (7)


Thiết lập này chỉ ảnh hưởng đến Windows, do đó bạn có thể nghe thấy tiếng bíp khi khởi động lên. Đây là một tính năng xử lý sự cố cho phép bo mạch chủ phát ra âm thanh nếu có vấn đề xảy ra.

(Video) Mách bạn những cách khắc phục khi laptop mất Bluetooth

Quản lý trình điều khiển của thiết bị

Cửa sổ thuộc tính (Properties) của một thiết bị chứa nhiều thông tin và các thiết lập mà bạn có thể biết đối với thiết bị đó. Tuy nhiên, bạn không cần phải nhìn vào hầu hết các thông tin hoặc tùy chọn ở đây.

Các thiết lập quan trọng nhất để xử lý sự cố là các cài đặt Driver. Sau khi kích chuột phải vào một thiết bị và chọn Properties, kích tab Driver. Bạn sẽ tìm thấy thông tin về các trình điều khiển được cài đặt và các nút để điều khiển nó bao gồm.

  • Driver Details: Xem chi tiết về vị trí chính xác của các tập tin trình điều khiển được sử dụng bởi các thiết bị trên hệ thống của bạn. Bạn không cần tùy chọn này.
  • Update Driver: Cài đặt bản cập nhật Driver cho thiết bị đó. Windows cho phép bạn tìm kiếm trực tuyến bản cập nhật của trình điều khiển đó hoặc bạn cũng có thể tự chọn một trình điều khiển đã được tải về trên máy và cài đặt như các thiết bị bình thường. Việc tìm kiếm và cập nhật trình điều khiển cho thiết bị có thể sử dụng khi Driver đã cũ và lỗi thời.
  • Roll Back Driver: Quay trở lại trình điều khiển thiết bị được sử dụng trước đó. Nếu bạn đã cập nhật trình điều khiển lên phiên bản mới và phần cứng không hoạt động hoàn toàn đúng, bạn nên hạ cấp trình điều khiển. Bạn có thể tìm phiên bản các trình điều khiển cũ và tự cài đặt lại, nhưng nút này cung cấp một cách nhanh chóng để hạ cấp trình điều khiển của thiết bị. Nếu nút này chuyển sang màu xám tức driver đã không được cập nhật.
  • Disable: Vô hiệu hóa các thiết bị, ngăn không cho nó làm việc trong Windows cho đến khi bạn kích hoạt lại nó.
  • Uninstall: Gỡ bỏ các trình điều khiển kết hợp với các thiết bị từ hệ thống của bạn. Lưu ý rằng, tuỳ chọn này có thể sẽ không loại bỏ tất cả các tập tin của trình điều khiển, để gỡ bỏ cài đặt các trình điều khiển thiết bị hoàn toàn thì bạn có thể sử dụng Control Panel sẽ là lựa chọn tốt hơn, nếu điều này là có thể. Bạn có thể sẽ phải khởi động lại máy tính của mình sau khi gỡ bỏ driver của một thiết bị.

Dùng Windows Device Manager để khắc phục sự cố hệ thống (8)

Device Manager cũng cảnh báo bạn về những xung đột tài nguyên, nhưng bạn sẽ thấy việc xung đột tài nguyên hiếm khi xuất hiện trên các hệ thống mới.

Hoàng Thanh

TIN LIÊN QUAN

(Video) Hướng dẫn sửa lỗi không cho cài đặt ứng dụng trên Windows

Videos

1. Cách FIX lỗi card đồ họa NVIDIA không hiển thị trong Device Manager
(MDTechVideos International )
2. Xem, tìm và cài đặt Trình điều khiển thiết bị (drivers) trong Windows 10
(Anh Nguyen Ngoc)
3. Cập nhật lại các driver còn thiếu cho máy tính, update driver window 10
(Tự Học Vlog)
4. Hướng dẫn sửa những lỗi phổ biến trên Windows 11
(Tinh tế)
5. Cách sửa lỗi không mở được Camera 0xA00F4244: We Can’t Find Your Camera
(Học Viện IT)
6. Cách khắc phục lỗi Windows Media Player không làm việc
(Học Viện IT)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Catherine Tremblay

Last Updated: 31/10/2023

Views: 6141

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Catherine Tremblay

Birthday: 1999-09-23

Address: Suite 461 73643 Sherril Loaf, Dickinsonland, AZ 47941-2379

Phone: +2678139151039

Job: International Administration Supervisor

Hobby: Dowsing, Snowboarding, Rowing, Beekeeping, Calligraphy, Shooting, Air sports

Introduction: My name is Catherine Tremblay, I am a precious, perfect, tasty, enthusiastic, inexpensive, vast, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.